Liên hệ

 

 Công ty TNHH làm sạch công nghiệp Hân Hoan

Mã số thuế: 

Địa chỉ: Số 126 khu chung cư Thanh Toàn, đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

             ( Cách ngã tư acquy Tia Sáng 100m)

Số điện thoại: 0986 162 652  / 0986 024 652

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: vesinhcongnghiephanhoan.com

 

 

 Công ty TNHH làm sạch công nghiệp Hân Hoan

MST:

Địa chỉ: Số 126 Khu dân cư Thanh Toàn , Đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng ( Cách ngã tư acquy Tia Sáng 100m)

Số điện thoại: 0986 162 652 / 0986 024 652

Email: hanhoanclean@gmail.com

Website: vesinhcongnghiephanhoan.com